Видео

Старт Боровец, 17.12.2017 г.Описание: Ето как започна скоростното изкачване на Боровец