Календар

Ледено катерене

Дата Проява Място Организатор Групи Ранг Тип
30.11.2024 Ледено катерене - държавно първенство с.Бов, Искърски пролом БФКА мъже и жени Държавно първенство държ. сп. календар

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF