Календар

Ледено катерене

Дата Проява Място Организатор Групи Ранг Тип
01.02.2020 Ледено катерене - държавно първенство Бов БФКА мъже и жени Държавно първенство държ. сп. календар

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF