Дейности

Проекти

ПП Витоша - Отчет за изпълнение на договор N ОПОС-03-97/ 24.10.2013 - „Оформяне и маркиране на терен на маршрути за алпинизъм и скално катерене” (pdf файл)

 

Стратегия за развитие на алпинизма и скалното катерене в ПП "Витоша" (pdf файл)

 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF