БФКА

Управителен съвет на БФКА

Функция Име Адрес Телефон E-mail/Web
Председател Петко Тотев     totev.pik3000@gmail.com
Зам. председател Николай Петков     nmpetkov@gmail.com
Член Дора Маринова     doramarinova@abv.bg
Член Калин Гърбов     kalingarbov1@gmail.com
Член Станимир Желязков   0888237536 stannbo@gmail.com
Член Васил Киров     katereneto@abv.bg
Член Юлия Керемедчиева     juliakeremidchieva@gmail.com
Член Деница Мирчева     ddmircheva@gmail.com
Член Мартин Пенков     mpresoling@gmail.com
Член Росен Рафаилов     rosen@rafailovi.com
Член Ивайло Анастасов     ivayloka@gmail.com
БФКА офис Дора Маринова бул. Васил Левски 75, София +359 2 9300532 tel/fax
+359 888 742149
office@bfka.org

 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF