БФКА

Наредби

Наредба за курсове за начално обучение по алпинизъм

 

Правилници

Правилник за провеждане на първенства по алпинизъм

Правилник за провеждане на състезания по спортно катерене

Правилник за провеждане на състезания по ледено катерене

Правилник за провеждане на състезания по ски-алпинизъм

Правилник за категоризация на клубовете – членове на БФКА

Условия за кандидатстване и финансиране на проекти в областта на алпинизма към БФКА - за МСК

 

Образци за картотека

Заявление за картотека от състезател;

Заявление за картотека на състезатели 15-18 г.;

Заявление за картотека от деца до 14 г.;

 

Антидопингова дейност

Антидопингови правила на БФКА

Списък на забранени субстанции и методи;

Антидопингов център на РБългария

 

Други

Програма за развитие на спорта2020-2024 година

Система за класиране на клубовете - членове на БФКА за разпределение на субсидията от МФВС

Тематичен план за начално обучение по алпинизъм

Моделни стандарти за обучение на водачи и инструктори

Правилник за статут на спортистите – аматьори и спортисти - професионалисти

Форма за кандидатстване за разработване, екипиране или преекипиране на катерачен обект

Устройствен проект за извършване на алпийска дейност на територията на НП "Рила"

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF