Статии

Сигурност и екипиране

Екипиране на маршрути за спортно катерене – основни принципи

Препоръки относно издържливостта на алпийските клинове при екипиране на обекти за спортно катерене.

Какво трябва да се знае за карабинерите.

Действителен фактор на падане при катерене

Поносимост към динамични натоварвания

Възли, използвани в алпинизма и катеренето.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF