Календар

Алпинизъм

Дата Проява Място Организатор Групи Ранг Тип
24-25.02.2018 Зимна републиканска алпиниада Северен Джендем, Стара планина НУПВ, с.Черни Осъм мъже и жени Национална купа държ. сп. календар
05-06.05.2018 Ботева алпиниада - републиканска лятна алпиниада Враца КЕС "Вратица", Враца мъже и жени Национална купа държ. сп. календар

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF