Регистрирани изкачвания

за участие в Републиканското първенство по алпинизъм


2018 г.


(по реда на постъпване)

1. Ида Гандева (САК „Академик“) - Станислав Атанасов (АК „Планинец“)
Тур „Тънка червена линия“ - Червена дяволска игла – източна стена, Рила;
Стил, в който е извършено изкачването – свободно преминаване

2. Тихомир Димитров (АК „Кайлъшка долина“) - Косьо Локмаджиев
Тур „Иван Масларов- Байно“, масив Веселец на Враца;
Стил, в който е извършено изкачването - Алпийски стил-one push

3. Росен Аначков (АК „Кайлъшка долина“) - Кристиан Димитров („Школа по алпинизъм и катерене“) - Костадин Узунов - Александър Вълчев
Тур „Софи“, Централна стена на Враца;
Стил, в който е извършено изкачването – свободно преминаване

4. Дойчин Боянов (СК „Вертикален свят“) - Николай Петков (АК „Планинец“)
Тур „Тафрата“, масива Иван Вазов на Враца;
Стил, в който е извършено изкачването – смесено катерене – изкуствено и свободно; премиера

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF