Календар

Спортно катерене

Дата Проява Място Организатор Групи Ранг Тип
25.04.2020 Купа "България" - трудност и скорост - деца 1-3 гр. Стара Загора АК "Железник", Стара Загора деца Национална купа държ. сп. календар
06.06.2020 Купа "България" - трудност и скорост - деца 1-3 гр. Казанлък КЕС "Селт" деца, юноши и девойки Национална купа държ. сп. календар
13-14.06.2020 Спортно катерене - европейска купа - трудност и скорост ю/д Имст, Австрия юноши и девойки Европейска купа межд. сп. календар
20-21.06.2020 Спортно катерене - европейска купа - трудност ю/д Остермюндиген, Швейцария юноши и девойки Европейска купа межд. сп. календар
20-21.06.2020 Спортно катерене - Youth Color Climbing Festival (under 14) Имст, Австрия AOV деца Регионална купа межд. сп. календар
27.06.2020 Спортно катерене - европейска купа - скорост ю/д Гафленц, Австрия юноши и девойки Европейска купа межд. сп. календар
04-05.07.2020 Спортно катерене - европейска купа - трудност и скорост ю/д Пуурс, Белгия юноши и девойки Европейска купа межд. сп. календар
22-30.08.2020 Спортно катерене - световно първенство ю/д Воронеж, Русия IFSC юноши и девойки Световно първенство межд. сп. календар
26-27.09.2020 Скално катерене - държавно първенство Карлуково БФКА мъже и жени Държавно първенство държ. сп. календар
10.10.2020 Спортно катерене - държавно първенство - трудност - м/ж НСА, София КА "НСА" мъже и жени Държавно първенство държ. сп. календар
17.10.2020 Спортно катерене - държавно първенство - трудност и скорост, деца 1-3 гр. Велико Търново АК "Трапезица", Велико Търново деца Национална купа държ. сп. календар
22-25.10.2020 Спортно катерене - европейско първенство - трудност, скорост, боулдър ю/д Перм, Русия юноши и девойки Европейско първенство межд. сп. календар
07.11.2020 Спортно катерене - държавно първенство - боулдър - деца, ю/д София Алтиус, София деца, юноши и девойки Държавно първенство държ. сп. календар

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF