Календар

Спортно катерене

Дата Проява Място Организатор Групи Ранг Тип
12.09.2020 Спортно катерене - държавно първенство - трудност и скорост - ю/д 4-7 гр., ДП скорост - м/ж и купа "България 2020"-трудност м/ж Уолтопия, София СК "42", София деца, юноши и девойки, мъже и жени Държавно първенство държ. сп. календар
16-18.09.2020 Спортно катерене - европейска купа - трудност ю/д Аугсбург, Германия юноши и девойки Европейска купа межд. сп. календар
26-27.09.2020 Скално катерене - държавно първенство с.Пепелина, Русенско БФКА мъже и жени Държавно първенство държ. сп. календар
10.10.2020 Спортно катерене - държавно първенство - трудност - м/ж НСА, София КА "НСА" мъже и жени Държавно първенство държ. сп. календар
17.10.2020 Спортно катерене - държавно първенство - трудност и скорост, деца 1-3 гр. Велико Търново АК "Трапезица", Велико Търново деца Държавно първенство държ. сп. календар
22-25.10.2020 Спортно катерене - европейско първенство - трудност, скорост, боулдър ю/д Перм, Русия юноши и девойки Европейско първенство межд. сп. календар
06-08.11.2020 Спортно катерене - европейска купа - боулдър ю/д Соуре, Португалия юноши и девойки Европейска купа межд. сп. календар
14.11.2020 Спортно катерене - държавно първенство - боулдър - деца, ю/д София Алтиус, София деца, юноши и девойки Държавно първенство държ. сп. календар
28.11.2020 Спортно катерене - държавно първенство - боулдър, м/ж НСА, София КА "НСА", София мъже и жени Държавно първенство държ. сп. календар

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF