Дейности

Катерене и алпинизъм

Твърдения за изкачвания на върхове

Правилник за провеждане на състезания по ледено катеренеEкспедиция "Върховете на Тангра планина 2016" (pdf файл)

 

Eкспедиция "Африка 2016 - Тагия" (pdf файл)

 

Eкспедиция "Алпи 2015" (pdf файл)

 

Експедиция Манаслу-2015г. (pdf файл)

 

Eкспедиция "Върховете на Тангра планина 2015" (pdf файл)

 

„К2 & Броуд пик 2014 - два осемхилядника в един сезон“ (pdf файл)

 

Eкспедиция "Каракорум Бигуол 2012" (II етап) (pdf файл)

 

Eкспедиция "Каракорум Бигуол 2011" (I етап) (pdf файл)

 

Eкспедиция "Серо Торе 2010"

 

Експедиция "ТАЛАЙ САГАР 2003"

Модерното разбиране за стойността на постиженията в алпинизма оценява не само изкачванията на най-високите върхове на планетата – осемхилядниците, а обръща изключително внимание на технически сложните премиерни маршрути по скално-ледените стени на по-ниски, но по-трудни върхове в отдалечени и малко познати планински масиви. Нашата цел – връх Талай Сагар, е разположена северно от Ганготри /района, откъдето извира свещената река Ганг/ в Западен Гарвал, на територията на индийския щат Утар Прадеш. Той е висок 6904 метра. Към него няма лесен път. Северозападната му стена е сред най-сериозните спортно-технически проблеми в световния алпинизъм.

 

Broad Peak 2001

 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF