БФКА

Финансови отчети за целевото разходване на средствата на ММС

Финансов отчет по приложение 4 за първо тримесечие през 2024 г. (pdf)

Финансов отчет по приложение 4 за първо тримесечие през 2024 г. (xml)

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF