Новини

Проект "Не сме сами на скалите" на СДП "Балкани" - покана за провеждане на кръгла маса за представяне на резултатите от проекта и обсъждане на въпроси за катеренето и биоразнообразието, 7.12.2015г., София
02 декември 2015

Работната среща ще се проведе на 7.12.2015г., понеделник, от 18.30ч. в Националния природонаучен музей

Уеб страница на проекта - ТУКСофия 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF