Новини

Алпиниада “Райски скали 2015”, 5-6.09.2015г., Стара планина
01 септември 2015

1. Време и място 

5-6.09.2015 г., скалите край Райско пръскало (най-високият водопад в България), района на вр. Ботев, Стара Планина.
 
2. Организатор

АК Железник, ТД Сърнена гора, гр. Стара Загора
бул. “Цар Симеон Велики” 62, ТД “Сърнена гора”, гр. Стара Загора;
тел. 0896-634 187; 0899-662 436; 0878-464 763
akzheleznik@gmail.com

Технически ръководител: Жеко Вътев /0888-227 310/

3. Програма

4.09.15 (петък): Пристигане и настаняване. Регистриране на участниците.
5.09.15 (събота): 06:30 ч. Техническа конференция
До 20:00 ч. – изкачвания.
6.08.’15 (неделя): до 16:00 ч. – изкачвания.
17:00 ч. – закриване и награждаване на призьорите, х. Рай.

4. Право на участие

В Алпиниада “Райски скали 2015” участие могат да вземат всички желаещи, които отговарят на следните задължителни условия, валидни за всички без изключение:

- имат извършен предсъстезателен медицински преглед, удостоверен с документ по образец на МЗ, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение;
- имат и представят полица за планинска застраховка;
- представят попълнена и подписана декларация за участие;
- имат навършени 16 г. (участници на възраст 16-18 г. трябва да представят декларация за съгласие от родител!);
- разполагат с необходимата екипировка и съоръжения.

Забележка: за допускане до участие е необходимо да бъде представен пълен набор от документи.

5. Други условия

Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.
Регламентът за класиране ще бъде обявен на техническата конференция.Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF