Новини

Заседание на УС на БФКА, 17.02.2015г.
17 февруари 2015

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 2 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 18.02.2015 г.

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Петко Тотев, Деян Петков, Янко Танчев, Никола Недялков, Васил Киров, Калин Гърбов, Дора Маринова

ОТСЪСТВАТ: Станимир Желязков, Дойчин Боянов, Николай Петков

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет утвърждава Антидопингови правила на БФКА.

„За“ - 8, приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет утвърждава категоризация на клубовете-членове на БФКА.

„За“ - 8, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет утвърждава следните промени в ДСК:
ДП ледено катерене, 7-8.03.2015г., Скакавица, Рила
Републиканска зимна алпиниада, 14-15.03.2015г., Мальовица, Рила

„За“ - 8, приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет утвърждава проекто-бюджет на БФКА за 2015г.

„За“ - 8, приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет решава да бъдат подпомогнати за участие в МСК – ски-алпинизъм с по 500лв. - участие на отбор в Пиера Мента, и в международно състезание в Лагорай.

„За“ - 8, приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет освобождава от състава на комисия „Ски-алпинизъм“ Николай Гугински по негова молба.

„За“ - 8, приема се
 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF