Новини

Заседание на УС на БФКА, 10.04.2014г.
11 април 2014

 ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 2 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 10.04.2014 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Деян Петков, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Васил Киров, Станимир Желязков, Дора Маринова, Янко Танчев, Никола Недялков, Николай Петков-онлайн връзка

ОТСЪСТВАТ: Кирил Русев

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема отчет за дейността на БФКА за 2013г.

„За“ - 10, приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет приема финансов отчет на БФКА за 2013г.

„За“ - 10, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет приема бюджет на БФКА за 2014г.

„За“ - 9, „Въздържал се“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет констатира отпадане на клубове от членство в БФКА:
1. СТПД „Академик“, Русе
2. ТД „Сърнена гора“, Стара Загора

„За“ - 9, приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет дава отсрочка на ТД „Чумерна“, Елена за заплащане на членския внос за 2014г. в срок до 17.04

„За“ - 9, приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет приема за член на БФКА СК „Климбо“, София

„За“ - 9, приема се

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет свиква Общо събрание на БФКА на 16.05.2014г. (петък) от 16 ч. в гр. София, Министерство на младежта и спорта, бул “Васил Левски” 75, залата на ет. 5, при следния дневен ред:
1. Приемане отчет за дейността на БФКА за 2013г.
2. Приемане финансов отчет на БФКА за 2013г.
3. Приемане бюджет на БФКА за 2014г.
4. Освобождаване на член на УС на основание чл. 16, ал. 2 от Устава на БФКА и освобождаване на същия член на УС и в качеството му на Председател.
5. Избиране на нов член на УС и на нов Председател.
6. Промени в Устава на БФКА.

„За“ - 9, приема се

РЕШЕНИЕ № 8

Управителният съвет ще внесе предложение до ММС за промяна на Приложение N 1 към договора за 2014г., в което да бъдат включени състезания от МСК: ЕП ски-алпинизъм, ЕП боулдър м/ж, ЕП боулдър ю/д, ЕП трудност / скорост ю/д.

„За“ - 9, приема се

РЕШЕНИЕ № 9

Управителният съвет решава да се подкрепи експедиция Ушба\'2014 с 1000 лв. - за МТО.

„За“ - 8, „Против“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 10

Управителният съвет утвърждава оправомощени технически лица за състезания по спортно катерене за 2014г.:
главен съдия - Валери Баровски, Иван Данчев, Дора Маринова, Никола Недялков, Николай Панайотов, Станимир Желязков, Милен Видиновски, Калин Гърбов, Васил Киров; съдия-откривател - Калин Гърбов, Милен Видиновски, Калоян Добрев, Ивайло Радков, Бойко Лалов, Минчо Петков, Стефан Аврамов, Станимир Желязков, Героги Пенев, Мартин Пенков, Васил Киров.

„За“ - 8, приема се

РЕШЕНИЕ № 11

Управителният съвет утвърждава състезанията за купа България\'2014 – всички състезания от спортния календар.

„За“ - 8, приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF