Новини

БФКА набира проекти за екипиране на катерачни обекти през 2014г.
18 февруари 2014

 Комисия "Катерчни обекти" към Българска федерация по катерене и алпинизъм обявява срок за изпращане на проекти в областта на екипирането - 16.03.2014г., неделя, на office@bfka.org. Одобрените проекти ще бъдат подпомогнати с материали за екипиране.

Моля използвайте следната Форма за кандидатстване за разработване, екипиране или преекипиране на катерачен обект

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF