Новини

,,Dry tooling" - купа НСА, 12.01.2014г., София
13 януари 2014


КЛАСИРАНЕ


Победителят при мъжете Минчо Петков


Радка Петкова

Повече информация за състезанието и снимки може да видите на сайта на НСАСофия 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF