Новини

Какви са възможностите за избор на нов Управителен съвет от Общото събрание на ФБАК, 18-ти юни 2005 г. - открито писмо - отговор на писмо от Иван Ненков, председател на клуб "Млад дихател", София
09 юни 2005Това писмо е провокирано от анкетата за избор на Председател и Управителен съвет на ФБАК, която тече в www.climbingguidebg.com , както и от писмо до УС от клуб “Млад Дихател”. Много е радващо, че активни катерачи вземат отношение и по организационните въпроси на ФБАК. Въпросите са:

1. Като точка в дневния ред на Общото събрание на 18 юни 2005г. да влезе предложение за отлагане на избора на Председател и свикване на ново ОС за такъв избор след не по-малко от два месеца.

2. Да се постави за решаване на ОС въпроса дали УС да подаде оставка заедно с Председателя или не.

3. Да се подложи на гласуване настоящата системата с квотите.Надяваме се тези въпроси да бъдат поставени на Общото събрание и сме сигурни, че там те ще намерят отговор. Но засега възможностите са следните: по определения от Закона за юридическите лица с нестопанска цел ред насроченото вече Общо събрание може да взима решения единствено и само по обявения дневен ред ( чл.29, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл.14, ал.3 от Устава на ФБАК). Решаването на горните въпроси от предстоящето Общо събрание може да стане единствено чрез промени в Устава, които ще доведат и до промени на съществуващото устройство на ФБАК. Или с неприемане на решения и свикване на ново Общо събрание по определения от горния закон ред. Но едва ли някой вярва, че поредица от Общи събрания могат да разрешат проблемите, които съществуват. Най-вярното решение е именно това, което е проявено в писмото и анкетата – заемане на активна и конструктивна позиция, и убеждаването на другите в правотата й. В крайна сметка ФБАК е точно такъв, какъвто си го направим и какъвто го заслужаваме. За щастие или не - единствените промени могат да дойдат отвътре. Все пак Общо събрание е единствения форум, където може да бъде чут със сигурност гласа на всеки един от членовете на федерацията. Така че можем само да си пожелаем повече добра работа и резултати на 18 юни.

Наистина е неприятна липсата на кандидатури за Председател – но едва ли удължаването на времето е единствената причина да ги няма. Но нека не збравяме, че в писмото – обръщение от УС до всички катерачи, алпинисти и съмишленици, публикувано в сайта на ФБАК на 18 април изрично беше изразено желанието на ръководството на Федерацията за издигане на кандидатури за Председател на ФБАК от членовете на ФБАК. Може би е добре цялата алпийска общност да бъде по – активна и по – конструктивна в предложенията и действията си. Може би трябва да потърсим решение в промяна на нашите навици така да бъдат нещата - трябва да се намери някой, който предварително и публично да заяви желанието си да се справя с проблемите на ФБАК. Поне според ЗЮЛНЦ и нашия Устав не е задължително Председател и Управителен съвет да се избират заедно. Ако смятате, че друг модел е по-работещ – на 18 юни е момента да вземем решение и да го променим. Едва ли си мислите, че в момента целия УС е шайка злосторници... J

А що се отнася до въпроса с квотите – смятаме, че е справедливо те да отразяват броя на активните (платилите членски внос) членове на всеки един клуб. Изхождайки от презумцията, че колкото повече са те, толкова по-активна дейност развива.

По желание на подателя на писмото Иван Ненков публикуваме писмото му.

Изх.# 003/2005 До УС на ФБАК

Уважаеми г-да,Във връзка с предстоящото Общо събрание и избора на Председател на УС на ФБАК се обръщам към вас със следните предложения:1. Като точка в дневния ред на Общото събрание на 18 юни 2005г. да влезе предложение за отлагане на избора на Председател и свикване на ново ОС за такъв избор след не по-малко от два месеца.Мотивите ми за това са следните:

До този момент няма дори една официално обявена кандидатура, а още по-малко ясна платформа за бъдещата работа на Председателя и УС. Не само по мое мнение, това не позволява на клубовете да обсъдят в рамките на общите си събрания позицията, която техните делегати ще заемат на 18ти. При сегашното положение ще се стигне до фарса всеки делегат да взима решение „ на място” и все едно е ЧОВЕКЪТ-КЛУБ. Да не говорим, че би могло да се постави кандидатурата за Председател на човек, който е малко познат в алпийските среди, а има работещи идеи и неговата платформа да не бъде възприета поради простия факт, че делегатите не познават кандидата. Според мен трябва да се изостави тенденцията да се робува на имена и постижения. Председателят на УС не е необходимо да е най-изявения алпинист/катерач, а трябва да е добър организатор и да е способен да обедини разнородните течения във ФБАК.

Отлагането на избора не би навредило толкова колкото евентуалното избиране „набързо и само за да има някой” на човек, които не се ползва с уважението на повечето членове на ФБАК (не говоря за това на делегатите). Това само ще задълбочи съществуващата конфронтация и негативизма в мисленето на голяма част от алпинистите/катерачите у нас.

Предлагам да се предвиди срок до 1 август 2005 за внасяне на кандидатурите за Председател и ново Общо събрание на 3 септември 2005г. Да се поставят изисквания към кандидатите за кратко представяне и оформена платформа, както и възможност всеки член на ФБАК, чрез председателя на своя клуб, да отправя предложения и въпроси към кандидатите.

Това, според мен, ще покаже на ММС и на фирмите, които биха искали да спонсорират алпинизма и спортното катерене, че Организацията ни е сериозна и работеща. Време е да се спре идиотското делене на алпинисти и катерачи, на лагерчета и групировчици. ФБАК не е Парламента, нито клубовете са политически партии.2. Да се постави за решаване на ОС въпроса дали УС да подаде оставка заедно с Председателя или не.

Считам че УС и Председателя са един екип и затова делегатите трябва да преценят коя част от този екип да се смени.3. Да се подложи на гласуване настоящата системата с квотите.

Мисля, че е порочна практиката, която позволява на един клуб примерно със 100 (сто!!!) членове, от които десетина актовни, да има 10-11 гласа, само на базата на това,че предлага намаление за ползване на изкуствена стена.Например!!!

Тази политика доста наподобява номера с купуването на гласове с кебапчета и бира!

Предлагам всеки клуб да има по 1 глас и да излъчи по един представител в създаден Контролен съвет. Задачата на тови последния да бъде контролиране дейността на УС, отчитане пред ОС и опсредстване връзката между ръководството на ФБАК и клубовете.Надявам се да погледните сериозно на тези предложения. При цялото ми уважение към опита и постиженията ви, смятам че проблемите трябва да се казват ясно и без заобикаляне. Когато се опитваме да подобрим работата на ФБАК и на клубовете мисля, че няма място за приятелски групички или усложливо премълчаване на истината.

Извинявам се за закъснението на това писмо – имах някои проблеми с компютъра.

Ще се радвам да помагам на сегашното и на бъдещото ръководство на ФБАК ако идеите и дейността му са конструктивни и спомагат за развитието на алпинизма, спортното катерене и ски-алпинизма.

02 юни 2005г. С Уважение: Иван Ненков

гр. София /Председател на АК”Млад дихател”-София/ Ivan.Nenkov@igate.com


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF