Новини

Алпиниада "Райски скали 2013", 31.08-01.09.2013 г.
12 август 2013

Организатор

СНЦ АК "Железник", ТД Сърнена гора, гр. Стара Загора
бул. “Цар Симеон Велики” 62, ТД “Сърнена гора”, гр. Стара Загора;
тел. 0896-634 187; 0899-662 436; 0878-464 763
akzheleznik@gmail.com

Технически ръководител: Дамян Чолпанов

Място на провеждане
Скалите край Райско пръскало (най-високият водопад в България), района на вр. Ботев, Стара Планина

Цели и задачи, очаквани резултати
Целта на Алпиниада “Райски скали 2013” е провеждането на традиционния лагер със състезателен характер на любителите на алпийското катерене

Програма
30.08.’13 (петък): Пристигане и настаняване. Регистриране на участниците.
31.08.’13 (събота): 07:00 ч. Техническа конференция
До 20:00 ч. – изкачвания.
1.09.’13 (неделя): до 15:00 ч. – изкачвания.
15:30 ч. – закриване и награждаване на призьорите, х. Рай.

Право на участие
В Алпиниада “Райски скали 2013” участие могат да вземат всички желаещи алпинисти, които отговарят на следните задължителни условия, валидни за всички без изключение:

- имат извършен предсъстезателен медицински преглед, удостоверен с документ по образец на МЗ, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение;
- имат планинска застраховка;
- представят попълнена и подписана декларация за участие;
- имат навършени 16 г. (участници на възраст 16-18 г. трябва да представят декларация за съгласие от родител!);
- разполагат с необходимата алпийска екипировка и съоръжения.

Други условия
Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.
Регламентът за класиране ще бъде обявен на техническата конференция.

Забележка: Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

ПРЕДПИСАНИЕ ДИРЕКЦИЯ  НП "ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН"

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАНТагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF