Новини

Заседание на УС на БФКА, 31.07.2013г.
01 август 2013

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 8 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 31.07.2013 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Николай Петков, Никола Недялков, Янко Танчев, Калин Гърбов, Васил Киров, Деян Петков, Дора Маринова
Емилиян Колевски, Божидар Любенов, Ивайло Радков

ОТСЪСТВАТ: Кирил Русев, Дойчин Боянов, Станимир Желязков


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет утвърждава състав на националния отбор по спортно катерене за мъже и жени за участие в Европейско първенство – боулдър: Емилиян Колевски, Божидар Любенов, Стефан Аврамов

„За“ - 6, „Против“ - 1, „Въздържал се“ - 1, приема се


РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет утвърждава състав на комисии – помощни органи към работата на УС:
Комисия “Алпинизъм” - председател Дойчин Боянов, членове: Григор Вътев, Елица Павлова, Милен Братанов, Мартин Маровски
Комисия „Спортно катерене“ - председател Васил Киров, членове: Никола Недялков, Ивайло Радков, Калин Гърбов, Камен Кукуров
Комисия „Ски-алпинизъм“ - председател Янко Танчев, членове: Николай Гугински, Ивона Михайлова, Николай Диков
Комисия „Ледено катерене“ - председател Станимир Желязков, членове: Петко Тотев, Васил Киров, Минчо Петков
Комисия „Катерачни обекти – достъп, сигурност и опазване“, председател – Никоалй Петков, членове – Димитър Цолов, Станимир Желязков, Боян Петров, Ивайло Радков, Петко Тотев, Васил Киров, Станко Йончев


„За“ - 7, „Против“ - няма, „Въздържал се“ - няма, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет поддържа искането си за асоциирано членство в IFSC.

„За“ - 7, „Против“ - няма, „Въздържал се“ - няма, приема се

РЕШЕНИЕ № 4
Управителният съвет задължава комисиите да изготвтя план за своето действие, което да представят на УС.

„За“ - 7, „Против“ - няма, „Въздържал се“ - няма, приема се
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF