Новини

Заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, 29.05.2013 г.
30 май 2013

Дневен ред:

1. Спортно катерене - нац.отбори - критерии и състав; бюджет; участия в МСК; ЕК боулдър за ю/д, София - 29-30.06;
(понеже е важно действащо лице в определяне на отбори, подготовка и т.н. в спортното катерене, мисля, е добре и Фазата да присъства и си каже мнение);
2. Писмо на Методи Савов до УС на БФКА.
3. Други


ПРИСЪСТВАТ: Никола Недялков, Янко Танчев, Петко Тотев, Станимир Желязков, Дора Маринова, Калин Гърбов, Васил Киров, Деян Петков, Николай Петков

ОТСЪСТВАТ: Кирил Русев, Дойчин Боянов


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет утвърждава проекто-състав на националния отбор по спортно катерене за юноши и девойки за участие в Европейско първенство – трудност и скорост: Тодор Шарков, Христо Алтънчев, Владислав Ангелов, Васил Цветков, Юлия Керемедчиева, Влада Маринова. Окончателният състав на отбора ще бъде определен в срок до 15.06.2013г. от комисия: Станимир Желязков, Калин Гърбов, Васил Киров, Никола Недялков

„За“ - 6, „Против“ - 1, „Въздържал се“ - няма, приема се


РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет утвърждава за критерий за участие в Европейско първенство по спортно катерене – боулдър - мъже и жени – контролно състезание, което ще се проведе на 20-21-ви юли.

„За“ - 6, „Против“ - няма, „Въздържал се“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет решава да се сформира национален отбор по спортно катерене за деца 10-13г., координатор – Васил Киров.

„За“ - 6, „Против“ - няма, „Въздържал се“ - 2, приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет решава да инициира промяна в Чл.59б, т.5 от Закона за физическо възпитание и спорта, който касае отпускане на месечни пожизнени премии само на медалисти от олимпийски игри.

„За“ - 9, „Против“ - няма, „Въздържал се“ - няма, приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет решава 800лв. от неусвоените средства от отмененото ДП алпинизъм – зимно да се разходват за ДП скално катерене, както и 200лв. от бюджета на комисия Екипиране.

„За“ - 8, „Против“ - 1, „Въздържал се“ - няма, приема сеСофия 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF