Новини

Общо събрание на ФБАК на 18 юни 2005 г,събота,10 ч, Министерство на младежта и спорта (Спортната палата), залата на 5 ет.
01 юни 2005


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF