Новини

Управителният съвет на БФКА обявява процедура по набиране на кандидатури за членове на комисиите - помощен орган в работата на УС на БФКА.
19 април 2013

Комисиите към УС на БФКА: “Алпинизъм”, “Спортно катерене”, “Ски алпинизъм”, “Ледено катерене”, “Катерачни обекти – достъп, сигурност, опазване”, “Обучение и квалификация”.

Работата на комисиите е въз основа на Чл.23 от Устава на БФКА:

Помощни органи

Чл.23. По решение на управителния съвет могат да се създават комисии като помощни органи на федерацията, които не са юридически лица и осъществяват дейността си в съответствие с настоящия устав и правилник, приет от общото събрание.


Моля желаещите да бъдат членове на комисия / комисии, да изпратят заявление (свободен текст) на електронната поща на БФКА: office@bfka.org, в срок до 24.04.2013г., сряда.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF