Новини

Състезание по боулдър зa деца, юноши и девойки НСА-2013г., 30.03.2013г., София
01 април 2013


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF