Новини

45 - та традиционна Ботева алпиниада, организирана от ТД "Руен", Пловдив и ФБАК, х. "Рай", Стара планина, 3-5 юни 2005 г.
20 май 2005ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ”РУЕН” ПЛОВДИВ

АЛПИЙСКИ КЛУБ “РУЕН” ПЛОВДИВ
ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИЙСКИ КЛУБОВЕ

П О К А Н АСкъпи приятели,

На 03.06-05.06.2005 год на скалите край х. ”Рай” ще се проведе 45-я традиционен открит алпийски сбор известен като “БОТЕВА АЛПИНИАДА”.П Р О Г Р А М А03.06 до 18.00 ПРИСТИГАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ

20.00 ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ04.06 от 07.00 ИЗКАЧВАНИЯ

19.00 СКОРОСТНО ИЗКАЧВАНЕ ОТ “МАЛКИЯ КУПЕН” ДО ОСНОВАТА НА ПРЪСКАЛОТО ПО СВРЪЗКИ БЕЗ АЛПИЙСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ05.06 от 07.00 ИЗКАЧВАНИЯ

12.30 ЗАКРИВАНЕУСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ - НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ

- ЗАСТРАХОВКА ЗА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 500 ЛЕВА

- ПРЕДСЪСТЕЗАТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

- РЕДОВНО ЗАВЕРЕНО ЧЛЕНСТВО В БАК

- ПЛАНИНСКА ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКАМАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ - РАЗХОДИТЕ СА ЗА СМЕТКА НА САМИТЕ УЧАСТНИЦИ ИЛИ КЛУБОВЕТЕ КОИТО ГИ ИЗПРАЩАТ.ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 25.05.2005 год В ТД “РУЕН” ПЛОВДИВ тел: 032/62 62 75 всеки ден от 16.00 до 18.00 часа. След 20.00 на тел:032/68 88 84ОЧАКВАМЕ ВИ !
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF