Новини

Ботева алпиниада'2005 - Враца, 20-24 май 2005 г.
11 май 2005


П О К А Н АОт 20 май до 24 май 2005г. ТД “Веслец” – Враца организира Ботева алпиниада’2005.

Алпиниадата ще се проведе на масива Вратцата.

Препоръчваме на участниците да носят бивачни съоръжения, за тези, които не носят такива, алпийския дом и хотелите на Враца са на разположение.

Kаним всички клубове от страната за участие

С ПОЗДРАВ !
ТД “ВЕСЛЕЦ” – ВРАЦАПредседател:…………………

/Вл. Марински/
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF