Новини

Алпиниада ,,Райски скали 2012", 1-2.09.2012 г., скалите край Райско пръскало, районът на вр. Ботев, Стара Планина
20 август 2012

1. Организатор

АК “Железник” - ТД „Сърнена гора”, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” 62, 
тел.: 042/638 435; e-mail: td_sarnena_gora@abv.bg
Григор Вътев, 0896/63 41 87; grigor.vatev@gmail.com

История и институционален капацитет на организацията
Членовете на АК “Железник” отбелязаха през 2009 г. петдесет години от основаването му. Още от зараждането на клуба неговите представители са вземали дейно участие и продължават да го правят в изкачването на върхове както в национален, така и в световен мащаб. Представители на АК в Стара Загора са участвали до момента в експедиции до осемхилядниците вр. Еверест, вр. Броуд пик, вр. Чо Ою в Хималаите, както и до редица върхове в Европа, Азия, Северна, Южна Америка и Африка.

2. Цели и задачи на проявата, очаквани резултати

Целта на Алпиниада “Райски скали 2012” е провеждането на традиционния лагер със състезателен характер на любителите на алпийското катерене. Привличане на още по-голям брой участници и популяризиране на обекта.

3. Програма

31.09.12 (петък): Пристигане и настаняване.
1.09.12 (събота): 07:00 Техническа конференция; Регистриране на участниците.
До 20:00 ч. – изкачвания.
2.09.10 (неделя): до 15:00 ч. – изкачвания.
15:30 ч. – закриване и награждаване на призьорите, х. Рай.

4. Право на участие

В Алпиниада „Райски скали 2012” участие могат да вземат всички желаещи алпинисти, които отговарят на следните задължителни условия, валидни за всички без изключение:

- имат извършен предсъстезателен медицински преглед, удостоверен с документ по образец на МЗ, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение;
- имат планинска застраховка;
- представят попълнена и подписана декларация за участие(виж по-долу);
- имат навършени 16 г. (участници на възраст 16-18 г. трябва да представят декларация за съгласие от родител!);
- разполагат с необходимата алпийска екипировка и съоръжения.

5. Други условия

Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.
Регламентът за класиране ще бъде обявен на техническата конференция.

Декларация за участие в алпиниадата (моля изтегли и попълни!)
Предписание за провеждане на алпиниадата - НП "Централен Балкан"
Правила за поведение и противопожарни правила на територията на НП "Централен Балкан"Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF