Новини

Катерачна среща - държавно първенство по скално катерене, 23-24.06.2012г., околностите на с.Паволче, Врачански Балкан
25 юни 2012

КЛАСИРАНЕ

Информация и снимки от срещата - climbingguide.com

Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF