Новини

Kупа "България" - ІV кръг - спортно катерене за деца, юноши и девойки, Елена, 19-20.05.2012г.
22 май 2012


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF