Новини

Kупа "Планински ангели" - I кръг от купа "България" по спортно катерене за мъже и жени, Ловеч, 12.05.2012г.
14 май 2012


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF