Новини

Покана за участие в изкачване на вр.Качкар, Турция, 28.09-01.09.2012г.
26 април 2012


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF