Новини

Заседание на УС на БФКА, 10.04.2012г., Спортната палата, София
10 април 2012

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ


От Протокол № 2 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 10.04.2012 г. в Спортната палата


ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Никола Недялков, Станимир Желязков, Янко Танчев, Боян Петров, Петко Тотев, Дойчин Боянов, Дора Маринова

ОТСЪСТВАТ: Николай Петков, Минчо Петков, Калин Гърбов,


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема отчет за дейността на БФКА за 2011г.

Приема се единодушно


РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет приема финансов отчет на БФКА за 2011г.

Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет решава 7000лв. от субсидията на МФВС за 2012г. да бъдат разходвани за административни разходи.

Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет одобрява 600лв. на година да бъдат разходвани за ДМС за изп.секретар.

Приема се единодушно


РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет утвърждава бюджет за 2012г., който ще предложи за приемане на ОС на БФКА.

Приема се единодушно


РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет свиква Общо събрание на БФКА на 25.04.2012г., сряда, от 17ч. В Спортната палата, бул.“Васил Левски“ 75, залата на 5-и етаж със следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на БФКА и финансов отчет за 2011г.
2. Приемане на нови членове на БФКА.
3. Приемане на бюджет на БФКА за 2012г.

Приема се единодушно


РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет констатира незаплащане на членския внос за 2012г. в приетия от ОС срок – 30.03 на текущата година от два клуба – членове на БФКА – КЕС „Планински ангели“, Ловеч и ТД „Трапезица 1902“, Велико Търново. УС дава отсрочка на двата клуба за заплащане на дължимия членски внос – до 17.04.2012г., след който клуб, незаплатил членския внос ще се счита за отпаднал въз основа на Устава на БФКА

Приема се единодушно


Предложение от комисия „Спортно катерене“:
РЕШЕНИЕ № 8

Управителният съвет утвърждава класирането в състезанието „Петцен Трофи“ по спортно катерене да бъде премирано с точки като Балканско първенство в системата за разпределение на субсидията за клубовете от МФВС.

„За“ - 0, „Против“ - 4, „Въздържал се“ - 4, не се приема


РЕШЕНИЕ № 8

Управителният съвет утвърждава система за разпределение на субсидията за клубовете от МФВС за 2012г.

Приема се единодушно


РЕШЕНИЕ № 9

Управителният съвет утвърждава регламент за класиране за купа „България“ по спортно катерене за 2012г.
Приема се единодушно


Предложение от комисия „Спортно катерене“:
РЕШЕНИЕ № 10

Управителният съвет решава БФКА да се кандидатира за домакинство на кръг от Европейската купа по спортно катерене за юноши и девойки, дисциплина боулдър през 2013г., който да се проведе в София.

Приема се единодушно

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF