Новини

Заседание на УС на БФКА, 13.06.2011г., Спортната палата
14 юни 2011

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 5 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 13.06.2011 г.

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Петко Тотев, Янко Танчев, Калин Гърбов, Дойчин Боянов, Минчо Петков, Дора Маринова,
Елисавета Първанова – председател контролен съвет

ОТСЪСТВАТ: Боян Петров, Николай Петков, Никола Недялков, Станимир Желязков

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Европейска купа по спортно катерене за юноши и девойки, 1-4.08.2011г., Велико Търново - информация за подготовката.
2. Актуализиране на бюджета на БФКА.
3. Разни.


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема информацията за подготовката на Европейската купа по спортно катерене във Велико Търново, 1-4.08.2011г.

„За“ - 7, приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Класиране на некартотекирани състезатели няма да бъде взимано в предвид при класирането на клубовете за годината.

„За“ - 7, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Картотекиране след крайния срок става срещу заплащане на такса 5 лв. на състезател с изключение на картотекиране за първи път.

„За“ - 7, приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет утвърждава стартови такси за държавните първенства през 2011 г.: за мъже и жени - до 10 лв., за юноши и девойки – до 5 лв.
„За“ - 7, приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет има следните забележки към предоставения проект за изкачване на вр.Чако в Хималаите:
- липсва предварително внесена информация в БФКА за проекта;
- не е посочено решение на клуба за провеждане на експедицията, избор на ръководител, треньор и състав на експедицията;
- представеният състав няма картотека в БФКА, липсва информация за участниците и начина на подбор на състава;
- липсва становище на комисия „Алпинизъм“ по отношение на техническата страна на експедицията;
- липсва съгласуване на начина на изразходване на финансовите средства с БФКА;
- определя едноседмичен срок за предоставяне на необходимата информация в забележките по-горе.

„За“ - 6, „Въздържал се“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет приема актуализиран бюджет на БФКА за 2011 г.
„За“ - 7, приема се


ПРЕДСЕДАТЕЛ: КИРИЛ РУСЕВ

ПРОТОКОЛ: ДОРА МАРИНОВА

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF