Новини

Държавно първенство по алпинизъм - зимно, 3-5.03.2011г., Мальовица, Рила
22 февруари 2011

І. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Проявата ще се проведе в района на Мальовица с център хижа “Мальовица” за времето 3-5.03.2011 г.

II. ПРОГРАМА

03.03.11 - 21:00 ч. - техническа конференция, х.”Мальовица”
04.03.11 - до 16:00 ч. - изкачвания в района
05.03.11 - до 16:00 ч. - изкачвания в района
                         17:30 ч. – закриване и награждаване на призьорите, х.”Мальовица”

IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Държавното първенство по алпинизъм – зимно участие могат да вземат всички желаещи алпинисти, които отговарят на следните условия:
- имат предсъстезателен медицински преглед;
- имат планинска застраховка;
- навършени 16 г. (участници на възраст 16-18 г. трябва да имат декларация за съгласие от родител!)
- разполагат с необходимата алпийска екипировка и съоръжения

IV. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – Тончо Тончев

V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ

БФКА обезпечава финансово предварителната подготовка, организацията и провеждането на проявата.
Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.
Важно! – Всички участници трябва да направят своите резервации в хижа “Мальовица” – Катя – 0885 671 205

VI. НАГРАДИ

Ваучери за закупуване на екипировка / инвентар в магазин „Екипировка“ - спонсор на проявата
I място – 400 лв.
II място – 300 лв.
III място – 200 лв.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF