Новини

За всички катерещи в района на Скакавица и Седемте езера - дейността е съгласувана от дирекцията на НП "Рила"
25 януари 2011

Във връзка със Закона за защитените територии, Плана за управление на НП "Рила, практикуването на катерене и алпинизъм на територията на НП "Рила", катеренето в района на Скакавица и Седемте езера получи съгласувателен режим от дирекцията на НП "Рила".

Обръщаме внимание на всички катерещи в района да съблюдават и спазват разпоредбите и режимите на Плана за управление на парка, както и условията, изброени в съгласувателното писмо. БФКА продължава усилията си да осигури достъп до катерачните обекти в защитените територии при спазване на режимите и нормите в тях.

Писмо за съгласуване

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF