Новини

Състезанието за купа "Плевен" по състезателно катерене, планувано да се проведе на 30.04-01.05, се отлага. Новата дата за провеждане ще бъде обявена допълнително.
20 април 2005


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF