Новини

Държавно първенство по алпинизъм - лятно, 17-19.09.2010 г., Враца
07 септември 2010

І. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Проявата ще се проведе в района на Враца с център Алпийския дом за времето 18-19.09.2010 г.

II. ПРОГРАМА

17.09.10
до 21:00 ч. - пристигане - Алпийски дом, настаняване, регистрация за участие
21:00 ч. - техническа конференция – Алпийски дом
18.09.10
до 20:00 ч. - изкачвания в района
19.09.10
до 16:00 ч. - изкачвания в района
17:00 ч. – награждаване на победителите и закриване

IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

- предсъстезателен медицински преглед;
- планинска застраховка;
- алпийска екипировка и съоръжения (каската е задължителна!)

IV. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – Тако Младенов

V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ

БФКА обезпечава финансово предварителната подготовка, организацията и провеждането на проявата.
Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.
Настаняване – Алпийски дом и на палатки в района
За резервации – Алпийски дом – 0888 314 374

VI. НАГРАДИ

В класирането ще бъдат включени маршрути с дължина минимум две въжета. Пълният регламент за класиране и наградния фонд ще бъдат обявени на техническата конференция.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF