Новини

Алпиниада "Момина скала", организирана от клуб по алпинизъм "Хеброс-99", гр. Димитровград.
14 април 2005


КЛУБ ПО АЛПИНИЗЪМ “ХЕБРОС-99” ДИМИТРОВГРАД
гр. Димитровград
http://hebros99.hit.bg
ул.”Кл.Охридски”3-Б-8

e-mail: hebros99@yahoo.com
Тел. 0391 / 66372 – Председател
Gsm: 0885 444947


ПОКАНА

За участие в VII-а клубна алпиниада “Момина скала”

Организирана от Клуб по алпинизъм “Хеброс-99”- гр.ДимитровградВреме и място на провеждане:

Алпиниадата ще се проведе от 28.04.2005 до 02.05.2005г. в Източните Родопи на масива Момина скала, намиращ се между с.Широко поле и гр.Кърджали.

Изкачванията ще се осъщeствяват по източната, югоизточната и южната стени на масива с височини от 60 до 120 м. В момента са трасирани и обезопасени над 70 маршрута от III-а до VII-а категории на трудност .

Информация за тях може да намерите и на страницата ни в Интернет http://hebros99.hit.bg/galleryClimbingWalls/index_ClimbingWalls.html

Право на участие:

Всички желаещи алпинисти, преминали медицински преглед и притежаващи застраховка.

Желателно е участниците да си носят бивачни съоръжения, а за тези които не носят такива, хотелите на град Кърджали са на разположение.Заявки за участие:

На адрес- гр.Димитровград ул.”Св.Кл.Охридски” 3-Б-8, тел.0391/66372- Митко Попов или на e-mail: hebros99@yahoo.com .


Чакаме Ви

Клуб по алпинизъм “Хеброс-99”


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF