Новини

Българската федерация по катерене и алпинизъм организира курс за инструктори по катерене, 25.10-01.11.2009г., София и Враца.
29 септември 2009

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ
КОМИСИЯ “ОБУЧЕНИЕ”
 
О Р Г А Н И З И Р А
 
КУРС ЗА ИНСТРУКТОРИ ПО КАТЕРЕНЕ
25.10-01.11.2009г.
 
 
I.Време и място на провеждане:

25-28.10.2009г. - залата по спортно катерене на НСА, София.
28.10-01.11.2009г. - занимания на скали на Вратцата, гр.Враца.
 
II. Програма на курса:

 
III. Инструтори в курса:

Станимир Желязков, Ивайло Радков, Кирил Русев
 
IV.Условия за участие:

1. Mолба за включване в курса и препоръка от председателя на клуба, в който кандидата членува
2. Членство на БФКА за 2009 г.
3. Всеки кандидат трябва да е застрахован за минимум 1000 лв. и да има медицински преглед за удостоверяване възможността им да спортуват.
4. Кандидатите трябва да са активни катерачи през последните 5 години и да са участвали на състезания или катерачни срещи.
5. Кандидатите трябва да катерят най-малко по френската категоризация за трудност. Kурсът ще започне с входящ тест по 3 различни маршрута. Кандидати, който нямат необходимото ниво няма да бъдат допускани в курса!
6. Да предоставят списък с изкатерени от тях 15 спортни маршрута и 5 традиционни от различни обекти в България.
7. Заплатена такса в размер на 120 лв. Краен срок за заплащане – 19.10.2009г. Всеки курсист заплаща престоя си в гр.София и гр.Враца. Нощувки в хотел “НСА”, София, тел.(02) 962 04 58 – заявете ги възможно най-рано! Алпийски дом – Враца – тел. 0888 314 374.
 
V. Придобита квалификация

Курсът ще завърши с изпит пред комисия. Успешно издържалите изпита ще получат документ за инструктор по катерене от БФКА.
 
VI. Заявки за участие:

Офис на БФКА - http://bfka.org/ Таксата за курса се плаща при подаването на молбата. Ако заявката се подава по електронната поща, парите трябва да се преведат по банков път. Краен срок за подаване на заявките 19.10.2009 г.
 
Важно: Курсът ще се проведе при заявени минимум 6 курсисти.
 
 
           
 

 

 

 


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF