Новини

На 25-ти септември от 11ч. в Националния пресклуб БТА-София ще се проведе пресконференция на Иван Кожухаров и участниците в изкачването на Мон Блан, на което ще разкажат за подготовката, трудния път и безпрецедентното изкачване на върха. Поканени са да присъстват всички алпинисти, катерачи и приятели.t
23 септември 2009София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF