Новини

Държавно първенство по алпинизъм - лятно, 19-21.09.2009г., Враца.
07 септември 2009

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ
 
Н    А    Р    Е    Д    Б    А
 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО АЛПИНИЗЪМ - ЛЯТНО
19-21.09.2009г., ВРАЦА
 
І. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
 
Проявата ще се проведе в района на Враца с център Алпийския дом за времето 19-21.09.2009 г.
 
II. ПРОГРАМА
 
19.09.09 до 10:30 ч. - пристигане - Алпийския дом, настаняване, регистрация за участие
                 11:00 ч. - техническа конференция – Алпийски дом
                  до 19:00 ч. - изкачвания в района
                 20:00 – презентация / филм, място – залата в хотел “Чайка”
20.09.09 до 19:00 ч. - изкачвания в района
                 20:00 – презентация / филм, място – залата в хотел “Чайка”
21.09.09 до19:00 ч. - изкачвания в района
19:30 ч. – награждаване на победителите и закриване
         
IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 
-         предсъстезателен медицински преглед;
-         планинска застраховка;
-         алпийска екипировка и съоръжения (каската е задължителна!)
 
IV. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – Елисавета Първанова
 
V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
 
БФКА обезпечава финансово предварителната подготовка, организацията и провеждането на проявата.
Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.
Настаняване – Алпийския дом и на палатки в района
За резервации – Алпийски дом – 0888 314 374
 
VI. НАГРАДИ
 
Наградите са материални и са осигурени от магазин “Екипировка” http://www.ekipirovka.com/  
В класирането ще бъдат включени маршрути с дължина минимум две въжета.  Пълният регламент за класиране ще бъде обявен на техническата конференция.
 
 

 


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: КВС Банк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF