Новини

Онлайн предаване на състезанието по Dry Tooling катерене.
09 януари 2009

Състезанието по Dry Tooling катерене, което ще се проведе утре, 10.01.09 в НСА, София ще бъде предавано онлайн на http://94.72.134.204:8080/
Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF