Новини

Състезание по Dry Tooling катерене, 10.01.2009 г, Национална спортна академия, София.
05 януари 2009НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, СОФИЯП О К А Н АЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕ ПО DRY TOOLING КАТЕРЕНЕ

10 януари 2009 г.

І. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕЗала за спортно катерене в Национална спортна академия, Студентски град, София10-ти януари 2009 г. (събота)09:00-10:00 ч. - регистрация

10:00 ч. – техническа конференция

10:30 ч. – квалификации

18:00 ч. - финали


ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕВ състезанието могат да участват всички състезатели, които отговарят на следните условия:

· картотека за 2009 г. в БФКА

· да имат предсъстезателен медицински прегледСъдия-откривател – Ивайло РадковІІІ. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯСтартова такса – 7 лв.; състезатели без картотека - 10 лв.ІV. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИКласирането е индивидуално, дисциплина “Трудност”, категории - мъже и жени. Наградите са материални, осигурени от спортен център “Спортракс” .Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF