Новини

Заседание на УС на БФКА, 12.11.2008г., Спортната палата.
12 ноември 2008ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕОт Протокол № 10 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 12.11.2008 г. в Спортната палатаПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Станимир Желязков, Дойчин Боянов, Никола Недялков, Боян Петров, Николай Петков, Ивайло Кръстев, Михаил Михайлов, Минчо ПетковКалин Гърбов, Константин Кънчев, Калоян ДобревОТСЪСТВАТ: Петко Тотев, Здравко ПетковПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:1. Длъжностна характеристика на треньорите на националните отбори.

2. Спортен календар за 2009 г.

3. Състав на националните отбори за 2009 г.

4. Проект за кандидатсване за финансиране за 2009 г. от ДАМС.

5. Анализ и визия за развитие на спортовете в БФКА.

6. Разни.РЕШЕНИЕ № 1Управителният съвет утвърждава длъжностна характеристика на длъжността “треньор на национален отбор”.

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 2Управителният съвет обявява конкурс за национални треньори по ледено катерене, състезателно катерене и ски-алпинизъм. Краен срок за подаване на кандидатури – 15.12.2008 г.

“За” – 8, “Въздържал се” - 1РЕШЕНИЕ № 3Управителният съвет утвърждава спортен календар за 2009 г.

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 4Управителният съвет утвърждава проекта за кандидатстване за финансиране пред ДАМС за 2009 г.

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 5Управителният съвет утвърждава увеличаване на бюджета за участие в Европейска купа по състезателно катерене за юноши и девойки с 200 лв. Утвърждава разпределението на общия бюджет в размер на 1200 лв. между участниците в състезанието.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/КИРИЛ РУСЕВ/

ПРОТОКОЛ:

/ДОРА МАРИНОВА/
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF