Новини

На 15-ти октомври (сряда) от 17ч. в хотел "Орбита" (централата на БЧК) на бул."Джеймс Баучер" 76 ще се състои представяне на книгата "Айгер - мечта и реалност" на алпинистите Емил Костандинов и Игнат Николов.
07 октомври 2008


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF