Новини

Заседание на УС на БФКА, 21.05.2008 г., Спортната палата.
22 май 2008ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕОт Протокол № 6 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 21.05.2008 г. в Спортната палатаПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Станимир Желязков, Дойчин Боянов, Здравко Петков, Михаил Михайлов, Никола Недялков (телефонна връзка)

Елисавета Първанова, Иван Василев, Калин Гърбов

ОТСЪСТВАТ: Бойко Лалов, Антон Хиджов, Боян Петров, Николай Петков, Минчо ПетковПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:ОС на БФКА – приемане на материалите от дневния ред.
Клубове, финансирани от БФКА през 2008 г. – преразпределение на финансовите средства.
Разни.РЕШЕНИЕ № 1Управителният съвет утвърждава отчет за дейността, финансов отчет на БФКА за 2007 г. и бюджет за 2008 г., които ще предложи за приемане от ОС на БФКА.

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 2От списъка за финансиране на клубовете – членове на БФКА за 2008 г. отпадат следните клубове: АТК “Казанлък”, Казанлък, АК “Еделвайс 74”, Килифарево, АК “Трапезица”, Велико Търново поради неподаване на документи за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза към Министерството на правосъдието.

Приема се единодушноРЕШЕНИЕ № 3Управителният съвет дава срок до 15-ти юни на клубовете КА “НСА”, София, СКАП “Планини и приключения”, Сливен и КАСКП “Еверест”, Карлово да представят документ за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза към Министерството на правосъдието. След този срок парите на клубовете, невписани в регистъра, ще се разпределят пропорционално на останалите клубове от списъка за финансиране.

Приема се единодушно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/КИРИЛ РУСЕВ/

ПРОТОКОЛ:

/ДОРА МАРИНОВА/
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF