Новини

Катерачна среща "Чудните скали 2008", 24-25.05.2008 г., масива Чудните скали, с.Аспарухово.
15 май 2008

КССК „Варнаклайминг” Ви кани да участвате в катерачна среща "Чудните скали 2008", която ще се проведе по време на традиционното откриване на сезона за този обект - 24 и 25 май 2008 г.

Време и място на провеждане:
Катерачната среща ще се проведе на масива Чудните скали, намиращ се в близост до с. Аспарухово, за времето 24-25 май 2008.

Програма:
24 май до 10:00 ч. – регистрация;
24 май 11:00 ч. – техническа конференция;
24 и 25 май – катерене
25 май 18:00 ч. – награждаване на победителите.

Настаняване – има възможност за ношуване на палатки под скалите. Както и в хотел Чудните скали, който се намира на 500 м. от обекта, или в хотелите и къщите за гости в с. Аспарухово, което е на 3 км. от обекта.

Поканата е към всички катерачи. Изиксванията към участниците са:
- Застраховка ;
- Необходимата катерачна екипировка. Каски!

Желателно е да си направите предварителна регистрация с цел улесняване на организаторите. Ако имате желание, изпратете ни името си с мейл на адрес: office@varnaclimbing.com .

КССК „Варнаклайминг” осигурява финансово, предварителната подготовка, организацията и самото провеждане на катерачната среща. Осигурен е награден фонд. Осигурена е и екипировка за тези, които са забравили или не им достига нещо. На техническата конференция ще се уточни регламента на състезанието и ще се обяви наградния фонд.
Клубът ни направи традиция откриването на катерачния сезон за този обект да се случва в почивните дни около 24 май, като от първото откриване минаха вече няколко години. От тогава със всяка изминала година интересът към този обект нараства и на откриването се събират все повече хора. Затова КССК „Варнаклайминг” организира тази година катерачна среща с награден фонд по време на това традиционно откриване на обекта. Целта е популяризирането на този красив и удобен за лятно катерене спортен обект.

За срещата са направени нови маршрути, старите са изчистени и екипирани със допълнителни рапелни клинове. В момента на обекта има 18 маршрута, 2 учебни, 6 по-лесни и 10 с категория над VII. Написа се и гидовник за тези скали, който до няколко дни ще бъде обновен и разпространен в интернет.

Искрено се надяваме да се включите в проявата и да открием катерачния сезон на Чудните скали подобаващо, обекта да се популяризира и повече хора да разберат за това хубаво място.
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF