Новини

ККПЕС "Царевец", Велико Търново организира курс за начално обучение по алпинизъм.
14 март 2005

KKПЕС “Царевец”, Велико Търново организира курс за начално обучение по алпинизъм (летен) от 4 април 2005 г. Продължителност – 2 месеца. Първо занятие –

4 април 2005 г. от 18 ч. в учебния център на клуба – ул. “Александър Стамболийски” 2

За справки и записвания :

Тел/факс - 062/ 601 607 – учебен център

0888 382 310 – Красимира Стоилова

0898 511 587 – Милен Джановски

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF