Новини

Държавно първенство по ледено катерене, 11-13.01.2008 г., Скакавица, Рила.
21 декември 2007Б Ъ Л Г А Р С К А Ф Е Д Е Р А Ц И Я П О К А Т Е Р Е Н Е И А Л П И Н И З Ъ МН А Р Е Д Б АЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ЛЕДЕНО КАТЕРЕНЕ

11-13 януари 2008 г.

І. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕПървенството ще се проведе в района на хижа “Скакавица”, Рила по следната програма:11-ти януари 2008 г. (петък)до 20:00 ч. - пристигане и настаняване

20:30 ч. – техническа конференция12-ти януари 2008 г. (събота)09:00 ч. – квалификации13-ти януари 2008 г. (неделя)10:00 ч. – финали

15:00 ч. – награждаване и закриване на състезанието
ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕВ състезанието по ледено катерене могат да участват всички състезатели, които отговарят на следните условия:

· картотека за 2008 г. в БФКА

да имат предсъстезателен медицински преглед
да имат “Планинска застраховка”Съдия-откриватели – Милкана РусеваІІІ. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯБФКА обезпечава финансово предварителната подготовка, организацията и провеждането на проявата.

Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.

Настаняване - хижа “Скакавица”:

старата хижа – моб.тел. 0896688435; цена на нощувката – 9.50 лв.
новата хижа – моб.тел. 0896688434; цена на нощувката – 9.50-12.50 лв.(не предлагат храна!)

Резервации – директно на посочените телефони.Стартова такса – 5 лв.; състезатели без картотека - 10 лв.ІV. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИКласирането е индивидуално, дисциплини “Трудност” и “Скорост”, категории - мъже и жени. Наградите са материални.

Спонсор и съорганизатор на състезанието – ф-ма «Пик 3000» ООД.ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост организаторите си запазват право на промени. Информация за стартовете и маршрутите ще бъде дадена на техническата конференция.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF