Новини

Критерии за състав на национален отбор по ски-алпинизъм за 2008 г. и контролен тест - състезание за определяне на състава - 15.12.2007 г.
23 ноември 2007БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ

КОМИСИЯ “СКИ-АЛПИНИЗЪМ”

КРИТЕРИИ ЗА СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР ПО СКИ-АЛПИНИЗЪМ

ЗА 2008 г.Кандидатите за националния отбор – мъже и жеи да имат завършени поне три състезания по ски-алпинизъм в маршрут «А» в държавния спортен календар през 2007 г. и класиране до 3-то място в тези състезания.
Да имат поне едно участие и класиране в международно състезание по ски-алпинизъм през 2007 г.
Проверката на нивото на кандидатите за националния отбор ще се направи с контролен тест.
Кандидатите да имат собствена екипировка, отговаряща на изискванията на Правилник за провеждане на състезания по ски-алпинизъм.

____________________________________________________________________________КОНТРОЛЕН ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА НАЦИОНАЛЕН ОТБОР ПО СКИ-АЛПИНИЗЪМ ЗА 2008 г., 15.12.2007 г.Място на провеждане: х. “Мальовица”, 15.12.2007 г., 10 ч.Участие: всеки състезател от страната, който отговаря на критериите за състав на националния отбор.

Заявка за участие - 10.12.2007 г. – в офиса на БФКА или на тел. 0888 139 435 – Васил Флоров٭ Всички разходи са за сметка на участниците.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF